Picture of the authorPicture of the author
/ , среда, 29.05.2013

Саопштење покрајинског омбудсмана поводом Међународног дана породице

Читај ми

Читај ми
AA

Обележавање Међународног дана породице одражава јасан став свих чланица Уједињених нација према питању различитих облика породица, а у оквиру тога равноправности полова и права жена на равноправну могућност запошљавања и подједнаку поделу послова у родитељству. То подразумева једнака права жена и мушкараца у породици, одговорно родитељство оба партнера, заједничко доношење одлука у оквиру економског партнерства, поделу послова унутар домаћинства, заједничко доношење породичних одлука, као и поштовање одлуке оба партнера о потомству. Овај дан је прилика и да се анализирају промене које су настале у породици, али и за подизање свести јавности о различитим питањима у вези са породицом, укључујући и насиље у њој, као најраширенији вид кршења људских права, а првенствено права на слободу, физички интегритет и право на живот.
Траума од насиља које се доживи у породици је дубока и трајно утиче на живот појединаца и појединки. Насиље у породици има теже последице од оних које могу да проузрокују други облици репресије. Када се говори о насиљу у породици, оно се најчешће повезује са насиљем над женама, децом и старијим члановима домаћинства. Ово потврђује и пракса Покрајинског омбудсмана, који, осим што поступа у појединачним случајевима када се жртве жале на рад институција, прикупља и податке о овој појави који показују да су у огромном проценту жртве породичног насиља жене у својству супруге или ванбрачне партнерке у односу на починиоце, који су у огромном проценту мушкарци. Број пријављених случајева насиља у породици у АП Војводини расте из године у годину, али се уочава и да све надлежне институције изричу, односно примењују махом блаже мере и казне.

У 2012. години забележено је више хиљада захтева за пружањем полицијске интервенције ради заштите од насиља у породици у Војводини. Највећи број жртава су жене, док је број мушкараца жртава три пута мањи. Највећи број жртава су особе старости између 18 и 60 година, а било је и више од стотину жртава старијих од 60 година. Насиља у породици нису поштеђена ни деца до 14 година, као ни тинејџери старости између 14 и 18 година, док је у два случаја жртва насиља била особа са инвалидитетом. Забрињавајућим подацима треба додати и то да је само за годину дана у Војводини у породичном насиљу убијено близу 20 жена. Неколико десетина представки упућених Покрајинском омбудсману због насиља у породици током прошле године показују да је учињен значајан напредак у поступању институција, али да је неопходно још веће ангажовање и успостављање нулте толеранције према насиљу у породици, доследно поштовање закона и прописа о забрани насиља и заштити жртава породичног насиља, као и рада на унапређењу породичних односа, управо због заштите њених најрањивијих чланова, жена, старијих и деце.

Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је 1993. године Резолуцију којом је прогласила 15. мај Међународним даном породице са намером да се истакне значај који заједнице широм света придају породици. Овај дан је и прилика да се јавност путем разних едукативних и информативних активности упозна и са социјалним, економским и демографским процесима који утичу на породице.

Овогодишњи Међународни дан породице посвећен је унапређењу социјалне укључености и међугенерацијске солидарности. Социјална кохезија се учи у породици у којој чланови брину о добробити једних према другима. Различите културе широм света потврђују средишњу улогу породице у промовисању социјалне укључености, међугенерацијске солидарности и здравог друштва. Социјална укљученост значи стварање друштва за све и пружање подршке свим друштвеним групама, нарочито оним осетљивим, како би својим учешћем у друштвеним, економским и политичким структурама могле да учествују и у процесима доношења одлука. То подразумева и унапређење приступа сваког појединца и појединке могућностима личног самоостварења, као и релизације пуног животног потенцијала сваке особе.

fixed-img