Picture of the authorPicture of the author
/ , среда, 08.06.2022

Уручени  уговори за пројекте од значаја за културу и уметност националних мањина

Читај ми

Читај ми
AA

Подсекретар Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Станислав Радуловић данас је уручио уговоре корисницима који су добили средства на конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години. Реч је о 194 пројекта за које је издвојено  15 милиона динара.

„Посебно бих нагласио чињеницу да су за овај конкурс обезбеђена средства у износу од 15 милиона динара, што представља знатно повећање у односу на прошлу годину, када је на тој позицији било 8,6 милиона динара“, рекао је Радуловић и прецизирао да управо ово повећање средстава говори о снажној подршци Покрајинске владе култури националних мањина.

Подсекретар Радуловић је истакао да су овим конкурсом опредељена средства за три значајана сегмента.

Како је навео, први сегмент се односи на област савременог уметничког стваралаштва и обухвата књижевно, сценско, музичко, музичко-сценско, ликовно примењено и мултимедијално стваралаштво, као и програме гостовања у земљи и иностранству и награде за значајна остварења у уметности.

Други сегмент, према речима подсекретара Радуловића, односи се на пројекте са циљем заштите, неговања, презентације нематеријалног културног наслеђа: изворног народног плеса, изворне народне песме и музике, народних обичаја и веровања, као и на подршку очувању старих заната.

Трећи сегмент, рекао је Радуловић, јесте подршка пројектима у области издавачке делатности на језицима националних мањина – националних заједница за до сада необјављена издања књига и часописа из књижевности, уметности, друштвених и хуманистичких наука.

Радуловић је  нагласио да  је, поред снажне подршке ресорног секретаријата бројним конкурсима из културе, информисања и за верске заједнице, важно истаћи чињеницу да се континуирана подршка даје и финансирању завода за културу националних мањина. И за ту намену су повећана средства са 312 на 390 милиона динара, што још једном потврђује, како је рекао, опредељеност Покрајинске владе да сачува национални и културни идентитет свих националних мањина у АП Војводини.

Овом приликом подсекретар Станислав Радуловић уручио је уговоре представницима: КУД-а „Петефи Шандор“ из Будисаве, КУД  „Јокаи Имре“ из Новог Бечеја, Удружењу просветних радника Мађара у Војводини са седиштем у Новом Саду, Фондацији за очување насеља Торда из Торде, Словачком војвођанском позоришту из Бачког Петровца, Удружењу буњевачких Хрвата „Дужијанца“ из Суботице, Удружењу великог фестивала фолклора Румуна из Уздина, НИУ „Хрватска ријеч“ из Суботице, НИУ „Либертатеа“ из Панчева, НИУ „Руске слово“из Новог Сада, НИУ „Ридне слово“ из Куле, Македонском информативном издавачком центру из Панчева и другим корисницима.

 

fixed-img