Picture of the authorPicture of the author
/ , петак, 21.07.2023

Воћарима и виноградарима у Војводини 108,7 милиона динара за набавку механизације и опреме за заштиту од временских непогода

Читај ми

Читај ми
AA

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, организовао је данас доделу уговора корисницима који су добили подстицаје за набавку механизације у сектору воћарства и виноградарства,  као и за набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља у 2023. години.

Из покрајинског буџета је за ову намену опредељено 108,7 милиона динара, а подстицаје су добила 172 корисника, који ће уложити више од 70 милиона динара сопствених средстава.

Уговоре је уручио помоћник покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство Младен Петреш који је истакао значај ове подршке.

“И ове године смо сведоци тога колико временске прилике могу бити сурове и како за свега неколико минута може да буде десеткован целогодишњи рад и планирани приход наших пољопривредника уколико не постоји адекватна заштита”, рекао је Петреш

Он је истакао да Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство препознаје значај и неопходност улагања у заштиту од временских непогода, с обзиром на то да су воћарска и виноградарска производња високоинтензивне, да су улагања по јединици површине изузетно висока, те и најмањи пропуст може довести до милионских губитака.

“Улагањем у савремене методе и технике заштите, обезбеђује се стабилна, сигурна и исплатива пољопривредна производња“, нагласио је Петреш.

Средства су одобрена, између осталог, за набавку елемената за противградну заштиту, стубова за подизање винограда, стубова и жице за ограђивње парцела, система против смрзавања „anti-frost“, опреме за орезивање, дробљење и сечење и уклањање остатака након резидбе, машина за убирање односно скидање усева и друго.

fixed-img