Picture of the authorPicture of the author
/ , среда, 18.10.2023

За подизање и реконструкцију рибњака на територији АП Војводине 20 милиона динара

Читај ми

Читај ми
AA

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство организовао је данас доделу уговора укупне вредности од готово 20 милиона динара корисницима који су добили средства за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2023. годину.

Подршку су добила предузећа из Бача, Сечња, Кањиже, Баранде и Дероња, која су у пројекте на рибњацима уложила 18,6 милиона динара сопствених средстава.

Уговоре је уручио помоћник покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство Милан Дозет, који је истакао да ресорни секретаријат редовно подржава рибарску производњу.

„На територији Војводине се налази око 13.500 хектара рибњака, од чега је око 7.500 у експлоатацији. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство сваке године издваја до 70 одсто бесповратних средстава за подизање или реконструкцију рибњака. Трудимо се да учествујемо у томе како би се побољшала експлоатација постојећих рибњака“, изјавио је Дозет.

Рибарска предузећа искористиће добијена средства за реконструкцију постојећих језера, израду и обнову насипа на рибњаку, као и изградњу нових зимовника. Њихови представници наглашавају да је потражња за рибом у порасту, а као један од већих проблема у овој области наводе немогућност осигурања рибе.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство препознаје потребу да помогне и поспеши рибарску производњу на територији АП Војводине и планира да и наредне године издвоји средства за ову намену.

Обезбеђивањем услова за обнављање рибњака и проширењем површина утиче се на повећање производње и квалитета рибе, а тиме и на смањење увоза, што би представљало знатан напредак с обзиром на то да је рибарство у Србији недовољно развијена и запостављена пољопривредна делатност, упркос чињеници да се ради о веома профитабилној производњи, за коју у АП Војводини постоје веома повољни природни услови.

fixed-img