Picture of the authorPicture of the author
/ Нови Сад, среда, 18.10.2023

Саопштење са седнице Покрајинске владе

Читај ми

Читај ми
AA

Покрајинска влада је на данашњој седници донела одлуку да се обезбеди новац за финансирање изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Врдник, у општини Ириг, чија је укупна процењена вредност 890 милиона  динара, а за прву фазу радова у 2023. је издвојено 350 милиона динара.

Биће финансирана и реконструкција и доградња постројења за пречишћавање бунарске воде за водоснабдевање Беочина и околних насеља са израдом, опремањем и повезивањем бунара, пројекат вредан 600 милиона динара, а за ову годину обезбеђено је 300 милиона динара.

На седници је донета и одлука да се издвоји новац за реконструкцију Основне школе „Фејеш Клара“ у Кикинди, као и за доградњу и адаптацију објекта Основне школе „Слободан Бајић Паја“ у Пећинцима.

Процењена вредност радова на обнови ОШ „Фејеш Клара“ је 400 милиона динара, а у 2023. години Покрајинска влада је обезбедила 150 милиона.

Објекат површине преко 2.000 квадратних метара налази се у градском језгру Кикинде, које је одлуком Владе Републике Србије проглашено за просторну културно-историјску целину.

Школа „Фејеш Клара“ једна је од две најстарије школе у Кикинди, и основана је 1812. године, као Парохијална народна школа. С обзиром на то да се број ученика константно повећавао, 1893. године је почела изградња нове зграде, која је због своје архитектонске вредности под заштитом државе.

У школи се настава одвија на српском и мађарском језику.

Пројекат доградње ОШ „Слободан Бајић Паја“ у Пећинцима процењен је на 440 милиона динара, а за радове у 2023. години обезбеђено је 200 милиона динара.

Постојећи једноспратни објекат површине 1.351 квадратни метар и фискултурна сала од 442 квадратна метра у новопројектованом решењу посматрају се као јединствен објекат са три функционалне целине.

Донета је и одлука да се обезбеди новац за завршетак изградње спортске хале у Старим Бановцима, а укупна процењена вредност радова је 380 милиона динара, од чега је у 2023. издвојено 250 милиона.

Пројектом су предвиђени завршни архитектонско-грађевински и инсталатерски радови, изградња интерне саобраћајнице, паркинга, пешачких стаза и платоа, као и партерно уређење.

Спортска хала у Старим Бановцима пројектована је као мултифункционалнa дворана намењена за одржавање спортских и других манифестација, са површином од готово 3.000 квадратних метара и 1.360 седећих места.

За реконструкцију јавног осветљења насеља Боцке у Сремској Каменици, издвојено је 70,2 милиона динара, а новац је усмерен Граду Новом Саду.

Покрајинска влада је издвојила и укупно 6,7 милиона динара за санацију штете од невремена на згради Народне библиотеке „Бранислав Нушић” у Новом Кнежевцу и крова на Српском дому „Свети Сава” у Шиду.

fixed-img