Picture of the authorPicture of the author
/ Нови Сад, четвртак, 09.06.2022

Четврту годину заредом Државна ревизорска институција  позитивно оценила завршни рачун буџета АП Војводине

Читај ми

Читај ми
AA

Државна ревизорска институција (ДРИ) дала је позитивно мишљење након ревизије консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2021. годину, наведено је у информацији која је данас усвојена на седници Покрајинске владе.

Ово је четврта година заредом да ДРИ даје позитивну оцену завршног рачуна буџета АП Војводине.

Покрајинска влада утврдила је на данашњој седници и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2021. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске  скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину. Предлог одлуке упућује се Скупштини АП Војводине на разматрање и усвајање.

Покрајински буџет за 2021. годину планиран је у обиму од 83,24 милијарде динара, а остварен је у висини од 84,65 милијарди, односно 1,4 милијарди више од пројектованог, што је јасна потврда високог степена одговорности и објективности приликом планирања.

Нешто веће остварење буџета пре свега је резултат плаћања пореских обавеза за које је у време пандемије 2020. године омогућено одлагање у складу са мерама Владе Републике Србије. Ефекти одложеног плаћања, али и добри показатељи запослености и профитабилности привреде, видљиви су из остварења пореских прихода – уступљени приходи у 2021. години остварени су у износу од 22,5 милијарди динара, што у односу на 20,3 милијарде, колико је планирано, чини 10,9 одсто више.

Расходи и издаци буџета су извршени у износу од 75,63 милијарде динара, што је више од 90 одсто укупно планираних средстава. Међу јавним политикама за које су предвиђена средства, а нису извршена током 2021. године, углавном су значајнији капитални пројекти који се по својој природи реализују у дужем периоду од једне буџетске године.

Укупно стање јавног дуга на крају 2021. године износи 5,25 милијарди динара, што је 7,59 одсто у односу на остварене текуће приходе. Ово је и у апсолутном и у релативном мерењу најнижи ниво јавног дуга од 2016. године.

Остварени резултат по завршном рачуну за 2021. годину јесте суфицит од готово 4,9 милијарди динара, a планиран је буџетски дефицит од 3,7 милијарди динарa.

На  седници је донет и закључак да се из робних резерви АП Војводине упути једнократна помоћ у намирницама и средствима за хигијену социјално угроженом становништву на територији Покрајине, као и избеглим лицима из Украјине.

Помоћ ће бити дистрибуирана у сарадњи са Црвеним крстом Војводине, и то 12.500 пакета прехрамбених производа и средстава за хигијену за социјално угрожено становништво, и 1.000 пакета за избеглице из Украјине и друге непредвиђене ситуације. Укупна вредност помоћи износи 30,3 милиона динара.

Покрајинска влада донела је и решење да се Граду Сремској Митровици усмери 10,8 милиона динара за наставак радова на обнови конака манастира Мала Ремета на Фрушкој гори. У другој фази обнове предвиђено је уређење ентеријера, замена столарије, израда подова, молерско-фарбарски радови и замена електроинсталација.

 

 

fixed-img