Picture of the authorPicture of the author
/ Нови Сад, уторак, 03.10.2006

Конференција поводом активности Покрајинског секретаријата за демографију током Дечје недеље

Читај ми

Читај ми
AA

Нови Сад, 2. октобар – На конференцији за новинаре у Извршном већу Војводине, заменик и помоћник покрајинског секретара за демографију, породицу и друштвену бригу о деци, Ласло Галамбош и Славица Рашајски представили су активности ресорног секретаријата током Дечје недеље, која се одржава од 2. до 8. октобра, под мотом "Моје место у мом месту"Нови Сад, 2. октобар – На конференцији за новинаре у Извршном већу Војводине, заменик и помоћник покрајинског секретара за демографију, породицу и друштвену бригу о деци, Ласло Галамбош и Славица Рашајски представили су активности ресорног секретаријата током Дечје недеље, која се одржава од 2. до 8. октобра, под мотом "Моје место у мом месту".
Славица Рашајски подсетила је да обележавање Дечје недеље, код нас и у свету, има вишедеценијску традицију. Дечја недеља први пут је обележена 1934. године, на иницијативу организације Пријатељи деце, а од 1987. године, обележавање је уређено Законом о друштвеној бризи о деци. 
 – Да би постојало програмско јединство на територији Србије, републичко Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику, у сарадњу са организацијом "Пријатељи деце Србије", утврдило је план активности за обележавање Дечје недеље у земљи. Суштина плана своди се на свеобухватну и тесну сарадњу државе, цивилних струковних организација и појединаца у заштити интереса деце, на скретање пажње јавности на посебност дечјег света и детињства, на опомену о одговорности породице, школе, државе за здрав развој деце, на сагледавање положаја деце у нашем друштву и на иницирање конкретних програма и акција побољшања положаја деце у Србији – рекла је Славица Рашајски. Она је нагласила да је, на нивоу Републике, усвојен национални план активности за децу, који ће се спроводити наредних година, а чији је циљ да се деца учине видљивијом, односно да се елиминише дискриминација над децом, да се обезбеди равноправност, доступност, квалитет и ефикасност јавних служби на државном и локалном ниву.
– Дечја недеља је и прилика да се у републичкој Скупштини иницирају активности на доношењу закона о дечјем омбудсману, јер је ова обевеза прихваћена на међународној конференцији о заштити дечјих права, прошле године у Београду – рекла је Рашајски. – Ове године, акценат државне и друштвене иницијативе, током Дечје недеље, стављен је на локалну заједницу – на максимално ангажовање општина у доношењу и спровођењу локалних планова за децу. Те акције, осим што ће промовисати дечја права, треба да подсете јавност на могућност осниванаја јавних фондова, из којих би се могле финансирати бројне дечје активности, едукативни кампови, акције које би помагале децу жртве злостављања, или децу са посебним потребама.
Током Дечје недеље, Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци организује бројне манифестације. Једна од њих је и радионица "Браво за дечја права", која ће бити одржана у среду, 4. октобра, у Основној школи "Васа Стајић", у Новом Саду. Према речима Славице Рашајски, у току је штампање публикације о дечјим правима, која су предвиђена међународним конвенцијама, а опевана су кроз стихове и представљена илустрацијама. Књига је намењена деци узраста деце од 6 до 10 година.

fixed-img