Picture of the authorPicture of the author
/ Нови Сад, четвртак, 27.07.2023

Предложеним ребалансом буџет АП Војводине за 2023. годину увећан за 6,2 милијарде динара

Читај ми

Читај ми
AA

Покрајинска влада утврдила је данас предлог другог ребаланса буџета АП Војводине за 2023. годину, који се планира на нивоу од 122,9 милијарди динара и повећан је за 6,2 милијарде у односу на претходни ребаланс.

Разлог за други ребаланс буџета, за релативно кратко време, јесте повећан обим буџетских средстава, као резултат већих прихода од пореза на добит.

У поређењу са почетним буџетом за 2023. годину, који је износио 108,5 милијарди динара, обим покрајинског буџета повећан је за преко 13 одсто, односно за 14,4 милијарде динара.

Капитални део буџета, који је везан за инвестиције и има развојни карактер, предложеним ребалансом износи 45,5 милијарди динара, и повећан је за 4,3 милијарде у односу на актуелни буџет.

Фискални дефицит успостављен је на нивоу од 10,19 милијарди динара. У односу на актуелни буџет, укупан фискални дефицит повећан је номинално за 28,45 милиона динара. У односу на текуће приходе – фискални дефицит је смањен са 9,64 одсто на 9,13 одсто у односу на износ прихода.

За здравство је планирано додатних 1,65 милијарди динара, и то за: опремање Камeнице 3 с ПЕТ центром – 1,2 милијарде динара, набавку медицинске и немедицинске опреме за Клинику за кардиоваскуларну хирургију, магнетне резонанце за Општу болницу у Суботици, а повећана су и капитална улагања у развој квалитета и доступности здравствене заштите.

Пола милијарде динаре биће усмерено градовима и општинама за санирање последица невремена – Граду Новом Саду 250 милиона, Општини Бачка Паланка 100 милиона, док је по 50  милиона динара помоћи издвојено за Сремску Митровицу, Шид и Руму.

Дирекцији за робне резерве АП Војводине опредељено је 100 милиона динара за набавку грађевинског материјала и агрегата за струју за хитну набавку у условима ванредних ситуација.

Повећани су и подстицаји у привреди за набавку нове опреме и за јачање гарантног потенцијала Гараницијског фонда. Новац је планиран и за јачање капацитета малих и средњих предузећа, социјалног предузетништва и пословних инкубатора.

У области пољопривреде и водопривреде додатних 450 милиона динара издвојено је за уређење и одржавање каналске мреже хидросистема Дунав–Тиса–Дунав, повећање капацитета за наводњавање и за уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта.

Додатних 405 милиона динара опредељено је за модернизацију инфраструктуре и унапређење програма услуга које пружају установе социјалне заштите.

У области саобраћаја биће подржана израда пројектно-техничке документације за саобраћајну инфраструктуру, с циљем повећања безбедности на путевима (обилазница на траси аутопут Е-75-петља Север – Нови Сад – Ветерник – Футог – Бегеч – Гложан – Челарево – Бачка Паланка и државни пут IIa реда број 102 – од будуће обилазнице око Tемерина до Бечеја). Обезбеђен је и новац за пројектовање и уређење зона школа и зона успореног саобраћаја, реконструкцију саобраћајне инфраструктуре и пешачких и бициклистичких стаза, као и за формирање катастра путева другог реда.

Више новца издвојено је и за развој туризма кроз субвенције предузећима, укупно 195 милиона динара. Планирано је и 170 милиона динара за санацију, реконструкцију и опремање Информационог центра на Иришком венцу.

Планирана су и додатна улагања у опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара, затим за пројекте развоја спорта и спортских клубова који се такмиче у највишим спортским ранговима, као и за пројекте омладинске политике.

У области културе и заштите културног наслеђа биће финансирани радови на хидроизолацији и климатизацији Архива Војводине, затим завршетак радова на потковичастој кули Вршачке куле. Обезбећен је и новац за обнову крова и фасаде на објекту Српске православне цркве у Локу и крова на цркви Светог Луке у Купинову.

Додатна средства планирана су и за подршку установама високог образовања и студентског стандарда, као и за и унапређење безбедности ученика у основним и средњим школама.

Обезбеђен је и новац за санирање штете, која је током времена настала на објектима високообразовних установа. Факултету техничких наука у Новом Саду биће усмерено 14,4 милиона динара, Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“ у Сремској Митровици осам милиона динара. За санирање штете на објекту Научно-технолошког парка у Новом Саду планирано је 4,7 милиона динара.

Биће подржани и пројекти у областима заштите животне средине, урбанистичког планирања, развоја и модернизацијe комуналне инфраструктуре.

fixed-img