Picture of the authorPicture of the author
/ Нови Сад, петак, 02.06.2023

Пројекат урбане трансформације Алмашког краја у Новом Саду добио престижну међународну награду Architizer

Читај ми

Читај ми
AA

Пројекат урбанистичко-архитектонског уређења просторне културно-историјске целине – Алмашког краја у Новом Саду – најстаријег српског дела града из 1718. године, добио је престижну награду Architizer A+Award за пројекат у категорији Unbuild Landscape.

Реч је о пројекту за свеобухватну реконструкцију дела града који је смештен између Алмашке и најстарије православне цркве у Новом Саду – Саборне цркве, и који обухвата делове Подбаре, Салајке и Старог града.

Покрајинска влада финансирала је у целости израду пројектно-техничке документације. Реконструкција Алмашког краја заједнички је пројекат Покрајинске владе и Града Новог Сада.

Прва фаза радова обухватиће следеће улице: Златне греде, Скерлићеву, трг на сустицању Златне греде и Скерлићеве, Милована Видаковића, део Улице Ђорђа Јовановића од Косовске до Саве Вуковића и део Улице Саве Вуковића од Ђорђа Јовановића до Лађарске. Радови обухватају замену инфраструктуре и коловозне конструкције, постављање гранита и порфира, уређење партерних површина, саобраћајне сигнализације, јавног осветљења, хортикултуре, урбаног мобилијара и туристичке сигнализације. Овај пројекат изводи се уз надзор пројектаната и Завода за заштиту споменика културе, уз координационо тело које чине представници Покрајинске владе, Града Новог Сада, Српске православне цркве, Матице српске и Удружења „Алмашани“.

У оквиру пројекта урбанистичко-архитектонског уређења Алмашког краја биће реконструисан цео јавни простор у обухвату Алмашке, Косовске, Пашићеве, Темеринске улице и Трга Марије Трандафил.

Реч је о простору који обухвата 22 хектара. Пројектом санације биће обухваћено преко 400 објеката, приватних кућа и јавних зграда. Пројекат подразумева и потпуну обнову једног од најважнијих инфраструктурних објеката у граду – алмашког канализационог колектора, који није реконструисан последњих 50 година. Пројектом је предвиђено комплетно озелењавање простора, па ће уместо садашњих 150, бити преко 500 стабала високог растиња и биће формиране травнате површине, са заливним системом.

Реализацијом овог пројекта биће проширена и пешачка зона у Улици златне греде и Скерлићевој. Биће измењена и концепција саобраћаја и изграђене јавне гараже по ободу заштићене просторнe културно-историјске целине.

„Уређењем Алмашког краја стварамо услове за развој Новог Сада када је реч о култури,традицији, саобраћају и туризму али се на овај начин враћамо и нашим коренима”, изјавио је председник Покрајинске владе Игор Мировић на представљању пројекта.

Архитекта Ђорђе Бајило, директор фирме ДБА, која је израдила пројекте, захвалио је у име целог тима за поверење и подршку на овом комплексном пројекту.

„Награду доживљавам као заједнички успех свих нас, као промоцију Града Новог Сада, Покрајине Војводине, наше државе, али и струке и бриге о историји и наслеђу“, изјавио је Бајило.

 

fixed-img