Picture of the authorPicture of the author
/ Нови Сад, среда, 31.05.2023

Студенти Природно-математичког факултета на пракси у Покрајинској влади

Читај ми

Читај ми
AA

На Природно-математичком факултету у Новом Саду, покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег и деканица Факултета проф. др Милица Павков Хрвојевић потписали су данас Споразум о реализацији стручне праксе у покрајинској администрацији за студенте студијских програма основних и мастер академских студија заштите животне средине.

Секретар Ерцег је истакао да је Споразумом предвиђено да се студенти приликом  стручне праксе у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, у раду са менторима, упознају са активностима и процедурама у тој области.

„Реч је о сарадњи која ће, пре свега, студентима омогућити да се осим са начином рада у ресорном секретаријату, упознају са реалним стањем у области животне средине на територији АП Војводине, што ће допринети и томе да се лакше определе за свој професионални пут. У претходном периоду овакав споразум смо потписали и са Факултетом техничких наука, јер је наша намера да свим студентима који се школују на смеровима заштите животне средине омогућимо да добију ближи увид у све оно што представља допринос очувању животне средине“, казао је Ерцег и навео да је ово корак напред у стицању целокупне слике за будуће кадрове који ће својим знањем унапређивати своју животну и радну средину.

Он је рекао да ће студенти обављати стручну праксу у Покрајинској влади – у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – где ће се током две недеље упознати са радом у различитим секторима тог ресора.

„Првенствено ће то бити у сектору за студије процене утицаја на животну средину, односно чистије производње и одрживог развоја, где ће се студенти упознати са процедурама и начином издавања дозвола и интегралних дозвола за управљање отпадом. Такође, значајно ће бити и упознавање са сектором за очување природних вредности, где ће студенти ПМФ-а стећи сазнања у вези са заштићеним природним добрима у нашој покрајини, са процедурама спровођења заштите и свим осталим активностима које се одвијају у ресору и под окриљем управљача заштићених добара“, истакао је Ерцег.

Деканица Природно-математичког факултета проф. др Милица Павков Хрвојевић нагласила је да овај споразум за Факултет, пре свега за Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, изузетно значајан због могућности да студенти основних и мастер студија добију прилику да путем стручне праксе употпуне своје школовање.

„Наши студенти који стичу теоријска и практична знања сада добијају могућност да у ресорном секретаријату та теоријска знања провере, а практична продубе, те је стога ова сарадња посебно важна како за нас, тако и за Секретаријат с обзиром на то да је квалитет знања наших студената препознат свугде и то је могућност да ресорни секретаријат добије квалитетан кадар у будућности“, нагласила је деканица.

У разговору је речено да ће просек који су студенти остварили бити такође један од критеријума на основу којих ће се рангирати за стручну праксу.

fixed-img