Picture of the authorPicture of the author
/ Нови Сад, среда, 19.01.2022

Више од четири стотине милиона динара за покрајинске конкурсе у областима образовања и националних мањина – националних заједница

Читај ми

Читај ми
AA

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је данас укупно седам конкурса из области образовања и остваривања права националних мањина – националних заједница за 2022. годину. Путем ових конкурса укупно се додељује 411,6 милиона динара, распоређених на следећи начин:

  • 175 милиона динара за реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање објеката предшколских установа, основних и средњих школа, као и ученичког стандарда (11,5 милиона за предшколске установе, 121 милион за основне школе, 37 милиона за средње школе и 5,5 милиона за домове ученика);

 

  • 151 милион динара за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине;

 

  • 21,1 милион динара за програме и пројекте у области образовања;

 

  • 10 милиона динара за трошкове предавача на обукама из природних и друштвених наука, уметности и културе „Андревље”;

 

  • 33 милиона динара за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређивање права националних мањина – националних заједница;

 

  • 14 милиона динара за програме и пројекте удружења, фондова и фондација који су усмерени на очување и неговање међунационалне толеранције;

 

  • 7,5 милиона динара за унапређивање остваривања права на службену употребу језика и писама националних мањина – националних заједница.

 

Рок за подношење пријава под тачкама 1. и 3. јесте 11. фебруар, под тачком 2. – 18. фебруар, под тачком 4. – 3. фебруар, док је за тачке од 5. до 7. рок аплицирања 21. фебруар 2022. године.

Пријаве с потребном документацијом достављају се лично у писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе) или поштом на следећу адресу:

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, с назнаком назива конкурса/програма и пројекта.

Булевар Михајла Пупина 16

21000 Нови Сад

Образац упитника с прилозима може се преузети од данас, 19. јануара 2022. године, на сајту поменутог секретаријата : www.puma.vojvodina.gov.rs

Позивамо све потенцијалне кориснике да се пријаве.

Више информација о условима конкурса доступно је на сајту Секретаријата, у одељку под називом Конкурси, као и путем следећих бројева телефона:

 • за конкурсе из области образовања

021/487 46 09

021/487 42 41

021/487 45 58

 • за конкурсе из области националних мањина – националних заједница

021/487 46 04

021/487 46 08

fixed-img