Picture of the authorPicture of the author
/ Нови Сад, среда, 12.01.2022

За мере запошљавања у 2022. години 47,5 милиона динара

Читај ми

Читај ми
AA

Покрајинска влада донела је данас Покрајински акциони план запошљавања у АП Војводини за 2022.  годину, којим се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују мере које ће бити реализоване како би се омогућило одрживо повећање запослености у Покрајини.

За реализацију мера запошљавања у 2022. години обезбеђено је 47,5 милиона динара, и то за субвенције незапосленим лицима за самозапошљавање, субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица, јавне радове и стручну праксу.

Како се у овом планском документу наводи, приоритети политике запошљавања у овој години јесу подршка отварању нових радних места и смањење стопе незапослености, веће улагање у људске ресурсе побољшањем образовања и обука, као и максимално коришћење Едукативног центра, с циљем да се усклади понуда и потражња на тржишту рада, те промовисање социјалне инклузије и једнаких могућности на тржишту рада.

При изради Покрајинског плана запошљавања узети су у обзир стратешки правци и циљеви Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, као и циљеви, приоритети и планиране активности усвојених националних стратегија и развојних докумената.

На данашњој седници издвојено је 24,2 милиона динара за финансирање енергетске санације објекта спортске хале у Гајдобри.

fixed-img